Jak masz prawo skutecznie zwolnić bez wypowiedzenia?

Treść tego wpisu powie ci więcej o wymaganych prawem procedurach przebiegu zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia, których uzasadnienia będzie żądał każdy adwokat. Zbyt często dochodzi do sytuacji szefów, którzy chcą zrezygnować z zatrudnionego, ale bez pewności, czy postępują bez konfliktu z przepisami. Ale jest i odwrotna strona tych przypadków – przybywają do jego kancelarii rzesze byłych pracowników z przekonaniem, że zwolnienie nie było przeprowadzone w sposób legalny. Jak się ma do tego prawo pracy?

Czy można zwolnić bez wypowiedzenia?

Niewątpliwie najlepszym pomysłem na wyjście z trudnych przypadków jest bezpośrednia rozmowa – podstawowy etap postępowania w przypadku niewłaściwych zachowań pracownika, do których należy nieuzasadnione oddalanie się od stanowiska pracy. Jednak gdy takie epizody przybierają na sile lub się utrzymują, trzeba wydać ostrzeżenia dyscyplinujące (najpierw ustnie, potem w dokumencie pisemnym z powodu niewłaściwego i niezgodnego z zapisami umowy i prawem pracy postępowania. Każdy specjalista z zakresu prawa pracy powie właścicielowi firmy, że w ekstremalnych warunkach można zostawić ustne upomnienie, bezzwłocznie przechodząc do sporządzenia dokumentu, w wypadku gdy okoliczności lub cyklicznie powtarzające się działania podwładnego powinno się przyjąć jako wyjątkowe i wymagające szybkiej reakcji. Ciągłe niewłaściwe postępowanie pracownika stanie się podstawą do zwolnienia bez wypowiedzenia z podanie przyczyny tego „niewłaściwego postępowania”.

Kiedy jest możliwe zwolnienie bez wypowiedzenia?

Tak naprawdę bardzo drastyczne wykroczenia, podczas których przeważnie zachodzi opcja przekroczenia prawa, np. w przypadku kradzieży, świadomej dewastacji lub przemocy słownej i fizycznej wobec pozostałych (tzw. rażące wykroczenie) są podstawą do natychmiastowego ustania stosunku pracy w świetle przepisów. Nie ma innej okazji, przy której dałoby się przeprowadzić taką procedurę – tylko wyjątkowe okoliczności uzasadniają fakt zwolnienia bez wypowiedzenia. Nawet w obliczu zdarzeń w najgorszym wydaniu pracodawca jest zobowiązany zachować wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące rozwiązania stosunku pracy, gdyż w przeciwnym wypadku umożliwi to podważenie jego legalności przed sądem. Gdy masz wątpliwości umieść w Google adwokat prawo pracy Łódź, Warszawa czy Gdańsk i umów się na spotkanie z prawnikiem. Bez względu na wszystko – menadżer i pracodawca mają obowiązek zawsze zachowywać się zgodnie z formalną procedurą w celu zwolnienia.