Należą się świadcenia, czyli alimenty na dziecko – jak szybko je wyegzekwować?

Postępowanie rozwodowe tworzy wiele dodatkowych rozstrzygnięć oraz skutkuje zawikłaniami związanymi z porozumieniem byłych małżonków. Znawcy twierdzą, iż najcięższe są te procesy o rozwód, które odciskają piętno na małych dzieciach. Przeważnie sąd zostawia opiekę nad dzieckiem jednemu z małżonków, a drugi musi pocieszyć się wyznaczonymi odwiedzinami. Alimenty i ich wysokość to również decyzje sądu, najczęściej podejmowane podczas rozprawy rozwodowej. Jak można skutecznie wyegzekwować zasądzone pieniądze na dziecko? Jak rozumieć obowiązek alimentacyjny? Alimenty są obowiązkiem sfinansowania środków utrzymania, a w razie potrzeby też środków na przyszłość. Zgodnie z prawem, dorośli mają obowiązek uiszczania świadczeń alimentacyjnych wobec swojego dziecka, nie będącego jeszcze w stanie utrzymać się na własn rękę, chyba że posiada aktywa, które pokrywają wydatki z tytułu wychowania i bieżących potrzeb. Co ciekawe, o przyznaniu świadczenia nie rozstrzyga wiek. Kiedy ustala się alimenty? Dzieje się to najczęściej przy: – w rozprawach o zasądzenie almentów; – wyroku rozwodowym; – decyzji o separacji; – w sytuacji ugody na skutek działania sądu lub mediatora; – postępowaniu zabezpieczającym; – w przypadku potwierdzonej u notariusza umowie obojga małżonków, której sąd musi nadać moc prawną.

Były wspólmałżonek, który zalega z alimentami. Jak temu zaradzić?

Pierwszą instytucją, gdzie trzeba się zgłosić z prośbą o egzekucję należności, jest kancelaria komornika. Zaangażowanie komornika to działanie mogące pomóc wyegzekwować alimenty zasądzone przez prawo oraz pochodzące z zabezpieczeń. Egzekwuje on także świadczenia ustalone w ugodzie sądowej bądź umowie zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd, jak i alimenty zamieszczone w umowie alimentacyjnej przygotowanej w formie aktu notarialnego, której sąd przyznał klauzulę wykonalności. Aby mógł on rozpocząć swoje czynności, musimy mieć wniosek o wszczęcie egzekucji oraz zatwierdzenie go, wydane przez instancję sądową. Warto pamiętać, że oprócz spraw w sądzie jest dodatkowo sporo komplikacji, które niesie ze sobą rozwód Kraków ostatnimi czasy został miastem, w którym podobne sprawy przeprowadza się ze zwiększoną powtarzalnoścą.

Jak przebiega egzekucja komornicza?

Po wnioskowaniu trzeba przekazać komornikowi także posiadaną wiedzę na temat osoby, u której przewidziano odebranie alimentów. W sytuacji braku odpowiednich danych, komornik ma obowiązek przeprowadzić postępowanie w celu ustalenia aktywów i dochodów dłużnika oraz aktualnego adresu. Gdyby i to się nie udało, ustalenie danych będzie zadaniem Policji. Nie można zakończyć postępowania po bezskutecznym przeprowadzeniu egzekucji.